Garantieregeling MKB Fonds Drenthe faciliteert ondernemers in groei

  • Home
  • Artikelen
  • Garantieregeling MKB Fonds Drenthe faciliteert ondernemers in groei

‘Drenthe biedt volop kansen aan ambitieuze ondernemers’, vertelt Emmy Saimi-Roozeboom, investment manager MKB Fonds Drenthe. ‘Ondernemers die hun nek durven uitsteken. In een af en toe onstuimige ontwikkeling van hun bedrijf lopen zij soms tegen de weerbarstige praktijk van financiën aan. Alles draait om geld, vertel een ondernemer wat! Maar hoe waarborg je continuïteit in die ontwikkeling van je bedrijf wanneer je innovatief bent en stappen wilt zetten? Daarin wijst het MKB Fonds Drenthe je graag de weg.’

‘Ik ben blij met ondernemers die inzien dat juist ook onze provincie volop kansen biedt en inspireert tot ondernemerschap. Wij bieden Drentse mkb-bedrijven, naast andere vormen van financiering, met onze garantieregeling de mogelijkheid om hun vleugels verder uit te slaan zonder beslag op hun werkkapitaal. Want zit je onderneming net in een lekkere flow, dan kan het gebeuren dat je balans explodeert omdat je bedrijf snel groeit. Er zit veel geld in voorraden en in de debiteurenportefeuille. Je hebt meer vakmensen (en dus ook meer machines) nodig.’

Wees ambitieus als Drents ondernemer, heb lef, maak plannen. Daar horen vaak ook risico’s bij.

Emmy Saimi-Roozeboom

‘Heb je ambitieuze en veelbelovende plannen met jouw onderneming en is je werkkapitaal tijdelijk niet toereikend om die te verwezenlijken, dan gaan wij graag met jou om tafel. We doen onderzoek naar jouw onderneming, we praten met jou en je managementteam over de plannen én het doel. Zien we het zitten met elkaar en voelen we beiden aan dat we samen verder komen, dan kunnen we een overeenkomst sluiten.’

‘We willen Drentse ondernemers beter bekend maken met onze garantieregeling. Wanneer het vertrouwen er is in bedrijf, mensen en plannen, dan vragen we Liberty Mutual, de grootste garantieverzekeraar ter wereld, om een zogenaamde compliance-check te doen. Daarbij wordt jouw bedrijf gescreend op naleving van wet- en regelgeving en een aantal randvoorwaarden. Zit het allemaal goed, dan staat het MKB Fonds Drenthe borg voor betaling aan leveranciers of afnemers, mocht de onderneming financieel in problemen komen.’

Tooling Holland, warm pleitbezorger

Chris Bus, CEO van Tooling Holland, een toonaangevende gereedschapsmaker in Emmen, vertelt over zijn ervaring met de MKB-garantieregeling. ‘Wij zijn bouwer van hightech spuitgietmatrijzen voor pijpfittingen en kratten. Daarmee produceren onze afnemers (o.a. in India, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Europa) 24/7 enorme volumes onderdelen voor onder meer riolering- en regenwaterafvoeren. Ons bestaansrecht danken wij aan onze innovaties en productie van hoogwaardige kwaliteit spuitgietmatrijzen. Daarom koopt een grote Indiase fitting producent bij ons en niet lokaal in India. De infrabouw in India maakt een gigantische groeispurt door, mede dankzij het stimuleringsbeleid van de Indiase regering. Om de groei van deze klant bij te blijven zijn onze ‘state-of-the-art’ matrijzen nodig. Die draaien dus continu door om de bouw en infrastructuur in dat enorme land te beleveren.’

‘Vier jaar geleden hadden we een grote hoeveelheid bankgaranties uitstaan via het traditionele bankencircuit. Dit legde een te groot beslag op onze werkkapitaalpositie. Dat moest anders. Vanwege onze positieve ervaringen met MKB Fonds Drenthe was ik nieuwsgierig naar de garantieregeling die zij bieden. Die is ideaal voor kapitaalintensieve mkb-bedrijven die hun liquiditeit op orde willen houden en een pijnlijke spagaat in hun werkkapitaalmanagement willen voorkomen. Als je meer orders krijgt en groeit, is het van levensbelang dat je verder kunt met alternatieve mogelijkheden. Na corona kwam de oorlog in Oekraïne en verviervoudigden onze energiekosten. Dat vang je niet even gemakkelijk op door de klant ervoor te laten betalen.’

Aanbetaling is commitment

‘De doorlooptijd van onze spuitgietmatrijzen, van order tot en met uitlevering, is gemiddeld 1 jaar. Het is gebruikelijk daar een substantiële aanbetaling voor te vragen. Dit wordt gezien als commitment en cofinanciering door de klant waarmee je in zee gaat. Wij gaan alvast voor hen aan het werk en daar willen we graag een deelbetaling voor, want wij gaan niet alles voorfinancieren. Via het reguliere bankencircuit gaat het zo: onze klant geeft akkoord op een aanbetaling van 100.000 euro. Die wil dan wel een bankgarantie hebben voor datzelfde bedrag. Dan hebben zij de zekerheid dat wanneer wij, om wat voor reden ook niet leveren, zij die 100.000 euro terugkrijgen. De bank blokkeert die ton dan op je krediet. Wanneer je krap gefinancierd bent schiet dat niet op.’

Garantiereling via MKB Fonds Drenthe

‘Waar de banken die er nog zijn minder interesse hebben in mkb-bedrijven, stimuleert MKB Fonds Drenthe bedrijven in hun groei. Die banken hebben een gat laten vallen, waar het MKB Fonds Drenthe met overtuiging is ingesprongen. Er is absoluut markt voor hun garantieregeling, want er zijn veel bedrijven zoals wij, die af en toe extra financiële ruimte behoeven. MKB Fonds Drenthe staat tegen redelijke condities borg voor het afgesproken bedrag, waarvoor door Liberty Mutual een garantie is afgegeven. En dat alles zonder beslag op je werkkapitaal of krediet, waardoor je tijdelijk meer financiële armslag hebt. MKB Fonds Drenthe kent ons bedrijf van haver tot gort, zij weten wat er speelt, hoe onze bedrijfsvoering is et cetera. Op basis van die informatie hebben zij een garantie afgegeven. Dat bood zekerheid aan ons en aan onze klant.’

‘De garantieregeling is een fantastische back-up om groei te waarborgen. Die heb je juist nodig wanneer je met pieken en dalen te maken hebt in je bedrijfsvoering. MKB Fonds Drenthe beoordeelt of een bepaalde transactie met een leverancier verantwoord is of niet en of zij daarvoor ‘bokje gaat staan’. Zij geven dan een contragarantie aan Liberty Mutual. Mocht het fout gaan, dan contacteert de leverancier Liberty Mutual. Die maakt het bedrag over aan die partij en schakelt vervolgens met MKB Fonds Drenthe voor het garantiebedrag. Het MKB Fonds Drenthe klopt weer aan bij de klant om te praten over omzetting in een lening of een aandelenbelang.’

Financieringsplafond

‘Toen wij een grote deal konden sluiten met een Amerikaanse klant, zaten we aan ons financieringsplafond bij de bank. Die klant wilde een bankgarantie. Het MKB Fonds Drenthe bood ons een stuk vermogensversterking met haar garantieregeling, waardoor wij verder konden met onze orderportefeuille. Het is goed voor de stimulering van de bedrijvigheid in deze regio om hiervan gebruik te maken.’

Maak ook gebruik van de Garantieregeling MKB Fonds Drenthe

Emmy Saimi-Roozeboom: ‘Wees ambitieus als Drents ondernemer, heb lef, maak plannen. Daar horen vaak ook risico’s bij. Wij kunnen helpen om een financiering van jouw plannen rond te krijgen die de traditionele banken niet volledig willen of durven faciliteren. Wij kijken verder dan alleen naar de ratio’s. En dan gaat het vooral om vertrouwen. Net als ambitieuze ondernemers durven wij onze nek verder uit te steken en risico te nemen. Het is zo jammer als je kansrijk bent en vastloopt in die ontwikkeling vanwege de financiën.’

Contact

Heb je ambitieuze en veelbelovende plannen met jouw onderneming en is je werkkapitaal tijdelijk niet toereikend om die te verwezenlijken, dan gaan wij graag met jou om tafel. Neem contact met ons op en we maken graag een afspraak.

Doe de financieringscheck