Niet meer tussen wal en schip: de perspectieflening

  • Home
  • Artikelen
  • Niet meer tussen wal en schip: de perspectieflening

Stel je hebt een goedlopend bedrijf. Goede cijfers, voldoende groei. Maar je wilt nóg meer groeien. Innoveren. Want je ziet die kansen in de toekomst haarscherp voor je. En dat kun je aantonen ook. Je hebt alleen een lening nodig om het voor elkaar te krijgen. En daar wordt het moeilijk. Want ‘computer says no’. Je komt er gewoon niet door bij de bank. Wat nu?

Geen maatwerk meer

Het is een probleem dat we de laatste jaren vaker zien. Banken kennen steeds minder maatwerk financieringen voor het midden- en kleinbedrijf, maar steeds vaker ‘programlending’. En hier zitten wat beperkingen aan:

  • Het wordt vaak ingezet voor financieringen tot 1 miljoen euro;
  • Het is met name gebaseerd op financiële prestaties van de laatste boekjaren en de ratio’s die daaruit naar voren komen;
  • Het is gerelateerd aan sectorbeleid;
  • Het wordt digitaal ingediend.

Grote groep mét potentie tussen wal en schip

Door deze voorwaarden valt een hele groep ondernemers tussen wal en schip. Wanneer alleen de solvabiliteitsratio onvoldoende is, zijn er nog wel mogelijkheden. Dan is bijvoorbeeld een achtergestelde lening en/of investering door middel van aandelenkapitaal een mogelijke oplossing.

Maar in de markt zien we met enige regelmaat financieringscasussen waarbij het probleem niet zo zeer de solvabiliteit is, maar meer de rentabiliteit in het verleden. Soms is dit heel goed verklaarbaar. Bijvoorbeeld door tijdelijke vraaguitval als gevolg van corona. Of doordat je onderneming pas recent gestart is. Deze ondernemingen kunnen dus geen meerdere jaarrapporten overleggen. Of ze hebben niet alle ratio’s op orde. Wij zijn van mening dat we deze financieringen wél verantwoord kunnen verstrekken, mits het businessplan maar goed is.

Het MKB Fonds Drenthe biedt een oplossing: de Perspectieflening

Net als bij een bancaire lening geeft de ondernemer een zekerheid voor de lening. Daartegenover staat een lagere rente dan bij een achtergestelde lening. De term perspectief geeft aan dat wij meer nadruk leggen op de toekomstige mogelijkheden. En dus niet alleen kijken naar de resultaten uit het verleden.

Voor wie?

De Perspectiefleningen betreffen leningen (NB géén achtergestelde leningen) voor elke MKB-ondernemer die in Drenthe gevestigd is of die zich aantoonbaar gaat vestigen in Drenthe. En een financieringsbehoefte heeft door investeringen in groei en/of innovatie. De perspectieflening kan worden aangevraagd door ondernemingen uit alle sectoren, met uitzondering van de primair agrarische sector.

Meer informatie

Ben jij geïnteresseerd in de perspectieflening? Heb je vragen? Neem gerust contact op met een van onze investmentmanagers.

 

 

 

Doe de financieringscheck