Enthousiaste RvC stimuleert het mkb in Drenthe

Een driehoofdige Raad van Commissarissen (RvC) houdt namens de provincie Drenthe toezicht op het beleid, de uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken van het MKB Fonds Drenthe. De RvC staat daarbij de directie met advies ter zijde. Roelie Lubbers-Hilbrands, Haskia Kramer en recent toegetreden Henk ten Hulscher dragen hiermee hun steentje bij aan de ontwikkeling van het MKB in Drenthe.

De in Drenthe geboren en getogen Roelie Lubbers-Hilbrands is sinds oktober 2019 een van de commissarissen van MKB Fonds Drenthe. Ze had het jaar ervoor als registeraccountant een carrièreswitch gedaan en was voor zichzelf begonnen. Met het verleggen van de focus van extern toezicht naar intern toezicht kwam het MKB Fonds Drenthe op haar pad. ‘Het is mooi dat er een regeling is om het MKB aan te zwengelen. Voor mij is het interessant om als commissaris niet alleen met de cijfers bezig te zijn, maar met het gehele beeld van bedrijven.’

Toezichthoudende rol

Haskia Kramer trad in december 2019 toe tot de RvC. 35 jaar had zij haar eigen reisbureau in de stad Groningen, sinds 2020 runt ze haar eigen bedrijf voor onder andere vrijetijds-, hospitality- en onderwijsvraagstukken in de noordelijke regio. ‘Dit is heel andere materie dan waar ik als ondernemer mee bezig ben of ben geweest. Ik vond het leuk om me die toezichthoudende rol eigen te maken. In het begin was ik als ondernemer bijvoorbeeld geneigd te ver mee te denken met een ondernemer.’

Eind vorig jaar trad tenslotte Henk ten Hulscher toe tot de Raad van Commissarissen. Met een verleden als ondernemer en wethouder completeert hij de kennis en kunde binnen de RvC. ‘Na 8 jaar wethouder economie te zijn geweest in Meppel vind ik het waardevol om nu in een andere rol met ondernemers bezig te zijn.’

Mix van ervaring en kennis

Hoewel de RvC van het MKB Fonds Drenthe slechts drie leden telt is er een goede mix van ervaring en kennis aanwezig. Roelie: ‘De RvC is evenwichtig samengesteld wat kennis, kunde, achtergronden, ervaring en persoonlijkheden betreft. Er is een natuurlijke taakverdeling. Ik breng mijn financiële kennis en ervaring in. Haskia’s natuurlijke rol in de raad is om vanuit de ogen van een ondernemer mee te denken en Henk vult met zijn bestuurlijke ervaring deze RvC goed aan. Met elkaar hebben we als RvC bovendien een enorm netwerk die we waar nodig inzetten. Als we kansen zien, dan melden we dat.’

Taken RvC

De RvC heeft in het kort vier taken:

  1. De RvC is werkgever van de directie. In dit geval is de directie van het MKB Fonds Drenthe gedetacheerd vanuit de NOM en valt daarmee onder de RvC van de NOM.
  2. De RvC houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. Worden de plannen en de doelstellingen uitgevoerd? De commissarissen krijgen en halen daarvoor veel informatie en komen vijf keer per jaar bij elkaar om kritische vragen te stellen.
  3. De commissarissen zijn sparringpartner en kunnen advies uitbrengen.
  4. De commissarissen zijn ambassadeur van het fonds.
Kaart Drenthe maart 2022

Belang van het fonds

Het MKB Fonds Drenthe heeft al vele bedrijven kunnen helpen die zonder het fonds bepaalde stappen niet hadden kunnen zetten. ‘Ik weet hoe belangrijk het is voor ondernemers in de opstartfase of voor doorontwikkeling dat dit soort fondsen in de buurt zijn,’ zegt Henk. ‘Als ondernemer heb ik ooit gebruik gemaakt van een dergelijk provinciaal fonds. Ik weet uit ervaring hoe ingewikkeld het voor een ondernemer is om zo’n fonds toe te laten in je bedrijf. De klassieke houding is namelijk dat je het als ondernemer in je eentje wilt kunnen doen.’

De stap naar een dergelijk fonds mag dan misschien groot zijn, het levert je naast de benodigde financiering veel op, legt Henk uit. ‘Toekenning betekent een dikke pluim. Je maatschappelijke omgeving zegt tegen je “Wij vinden het belangrijk dat je gaat ondernemen. Dat je succes hebt, dat je mensen kunt aannemen”.

Onvoorspelbaar

Het is voor iedereen, maar vooral voor ondernemers, een bijzondere periode met eerst corona en de bijkomende vertragingen van leveringen uit China en nu de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Een periode waarin een steuntje in de rug soms welkom is. Roelie: ‘Veel bedrijven hebben het lastig of lastig gehad. Al was dat in coronatijd wisselend: Voor de een kon het niet op, de ander had het moeilijk. Het is nog nooit zo onvoorspelbaar geweest als nu. En dat is lastig voor als fonds om een strategie te bepalen. Daarover denken we als RvC mee.’

Meedenkende partner

‘De markt is aan het veranderen,’ zegt ook Haskia. ‘Hoe spring je in op die veranderende financieringsvraag? Waarmee kan je het Drentse mkb van dienst zijn? Gaat het om het geld of is er meer hulp nodig? Als MKB Fonds Drenthe willen we een meedenkende partner zijn. We kijken op een menselijke manier naar de materie. Met onze participaties houden we ook na het verlenen van de financiering contact. We vormen een klankbord en blijven met ze meedenken. De bedrijven waarderen deze langdurige persoonlijke aandacht.’

Veel energie in Drenthe

Henk ziet ondanks de onvoorspelbare markt veel beweging in Drenthe. ‘Ik ben enorm fan geworden van De Onderneming van het jaar. Ik heb daar zoveel energie gezien, hoe innovatief bedrijven zijn in manieren van produceren en marktbewerking. Bedrijven zijn belangrijke motoren voor ontwikkeling in de regio. De lijst met bedrijven van het MKB Fonds Drenthe verraste me. Die was veel langer dan ik had gedacht. Er is veel ontwikkeling en het fonds zit er bovenop. En dat is goed: Mooie bedrijven zijn goed voor de marketing van je provincie.’

Haskia vult aan: ‘Duurzame initiatieven vinden we ook goed bij Drenthe passen. Bij de aanvragen vinden we het dan ook belangrijk dat duurzaamheid wordt meegenomen in de beleidsvoering.’

Nauwe contacten

De RvC onderhoudt goede contacten in het werkveld om gevoel te houden met wat er leeft in Drenthe. Roelie: ‘Als commissaris komen we niet zelf bij de bedrijven, maar één keer per jaar ontmoeten we alle deelnemende bedrijven tijdens een bijeenkomst. Dat is vaak bij een van de bedrijven die dan ook zijn of haar organisatie laat zien. Een mooie gelegenheid voor ons en alle deelnemers om elkaar te spreken.’

Heldere taal

Haskia voelt zich erg betrokken bij de ondernemers. ‘We hebben niet alleen de controlerende taak maar zijn ook sparringpartner voor de investeringscommissie en de adviseurs. Ik heb daarbij de bril op van de ondernemer: hoe denkt een ondernemer, waar heeft een ondernemer behoefte aan. Ik weet uit eigen ervaring dat je als ondernemer snel afhaakt als zaken te ingewikkeld worden. Daarom denk ik graag mee over het gebruik van bijvoorbeeld heldere en begrijpelijke taal, over een heldere website waarop je in een paar klikken je aanvraag kunt doen, maar ook over zichtbaar zijn om het Drentse mkb te bereiken.

Vertaalslag naar de overheid

Met zijn ervaring als ondernemer en politiek bestuurder hoopt Henk binnen de RvC de vertaalslag te maken naar de regionale overheid. ‘Ik vind dat het MKB Fonds Drenthe een rol moet blijven spelen in de economie. Zeker in deze tijd waar bedrijven veel last hebben van de stijgende prijzen en tegenvallende economie kan dit fonds echt het verschil maken. Als publieke sector moeten we hierin blijven investeren. Met de nieuwe Provinciale Staten in aantocht moeten we erop toezien dat de financiering uit publieke middelen een lange ontwikkelingslijn wordt. Met elkaar vasthouden en als overheid aan tafel te blijven bij onze ondernemers om ondernemen in deze provincie mogelijk te maken.’

“Ik ben erg blij met de toetreding van Henk ten Hulscher in de Raad van Commissarissen van MKB Fonds Drenthe. Met Henk hebben we iemand met ervaring als ondernemer die ook de Drentse politieke wegen heeft bewandeld: een belangrijke combinatie voor ons fonds dat zich richt op ondernemers maar tegelijk het publieke belang van de provincie Drenthe dient. Hierbij dank ik ook Jan Brink. Hij was sinds de start van het MKB Fonds Drenthe als commissaris betrokken en heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de start, positionering en ontwikkeling van het fonds.”

Rob Drees is onderdeel van de directie van het MKB Fonds Drenthe.

Nieuwsgierig welke bedrijven al eerder gefinancierd zijn door het MKB Fonds Drenthe? Je vindt ze hier allemaal op een rijtje.

Doe de financieringscheck