Lenen bij de bank steeds moeilijker voor MKB-bedrijven

  • Home
  • Artikelen
  • Lenen bij de bank steeds moeilijker voor MKB-bedrijven

Sinds kort biedt het MKB Fonds Drenthe een perspectieflening aan MKB-bedrijven in Drenthe. Hiermee speelt ze in op een ontwikkeling waarbij geld lenen steeds moeilijker wordt. Banken bieden namelijk steeds minder maatwerk financieringen voor het midden- en kleinbedrijf. In plaats daarvan zetten ze ‘programlending’ in: het op gestandaardiseerde wijze verstrekken en beheren van kredieten. En hier zitten beperkingen aan. Zó veel, dat een grote groep ondernemers tussen wal en schip belandt. Ze komen niet eens door de eerste selectieronde. De perspectieflening is bedoeld voor deze groep.

Beperkingen programlending

Een uitgebreid gesprek over je onderneming, je plannen en de kansen die je ziet zit er tegenwoordig niet meteen in. Er wordt namelijk eerst gekeken of je aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze gestandaardiseerde werkwijze van de bank kent een aantal beperkingen:

  • Het wordt vaak ingezet voor financieringen tot 1 miljoen euro;
  • Het is met name gebaseerd op financiële prestaties van de laatste boekjaren en de ratio’s die daaruit naar voren komen;
  • Het is gerelateerd aan sectorbeleid;
  • Het wordt digitaal ingediend.

Grote groep mét potentie tussen wal en schip

Door deze voorwaarden valt een hele groep ondernemers tussen wal en schip. Wanneer alleen de solvabiliteitsratio onvoldoende is, zijn er nog wel mogelijkheden. Dan is bijvoorbeeld een achtergestelde lening en/of investering door middel van aandelenkapitaal een mogelijke oplossing.

Maar vaak is het probleem niet zo zeer de solvabiliteit, maar de rentabiliteit in het verleden. Soms is dit heel goed verklaarbaar. Bijvoorbeeld door tijdelijke vraaguitval als gevolg van corona. Of doordat de onderneming pas recent gestart is. Deze ondernemingen kunnen dus geen meerdere jaarrapporten overleggen. Of ze hebben niet alle ratio’s op orde.

De Perspectieflening

Net als bij een bancaire lening geeft de ondernemer een zekerheid voor de lening. Daartegenover staat een lagere rente dan bij een achtergestelde lening. De term perspectief geeft aan dat er meer nadruk ligt op mogelijkheden. En er niet alleen naar resultaten uit het verleden wordt gekeken.

Voor wie?

De Perspectiefleningen betreffen leningen (NB géén achtergestelde leningen) voor elke MKB-ondernemer die in Drenthe gevestigd is of die zich aantoonbaar gaat vestigen in Drenthe. En een financieringsbehoefte heeft door investeringen in groei en/of innovatie. De perspectieflening kan worden aangevraagd door ondernemingen uit alle sectoren, met uitzondering van de primair agrarische sector.

Wil je weten wat het MKB Fonds Drenthe voor jou kan doen? Neem dan contact met ons op! 

Doe de financieringscheck