Vijf jaar MKB Fonds Drenthe

Het MKB Fonds Drenthe bestaat vijf jaar. Dat werd dinsdag 29 oktober jl. gevierd met een bijeenkomst bij woonzorgcentrum Lubbelinkhof in Odoorn, in aanwezigheid van gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe, fondsmanagers en bedrijven. De gelegenheid om even feestelijk terug te kijken was er ook. Het Fonds heeft de afgelopen vijf jaar een duidelijke en positieve invloed gehad op de economie van Drenthe. Er werd door het Fonds meer dan tien miljoen euro geïnvesteerd en co-financiers sloten hier voor 34,5 miljoen euro bij aan. Het gevolg: in vijf jaar tijd meer dan 500 arbeidsplaatsen voor Drenthe.

Gedeputeerde provincie Drenthe Henk Brink “In 2014 hebben we dit fonds in het leven geroepen omdat banken na de crisis minder makkelijk geld uitleenden. Het is goed om te zien hoe we er de afgelopen vijf jaar met het fonds in geslaagd zijn om het Drentse MKB te ondersteunen naar een toekomstbestendige economie. Een prachtig resultaat voor Drenthe waar we met elkaar trots op mogen zijn.”

“Het Fonds voorziet duidelijk in een behoefte”, aldus Emmy Saimi-Roozeboom, Investment Manager bij het fonds. “Er zijn veel goede MKB bedrijven met prima ideeën. Sommige plannen van ondernemers zijn voor banken iets te risicovol. In dergelijke situaties komt een ondernemer vaak bij ons aan tafel.”

De ondernemer wordt in zo’n geval geacht een goed onderbouwd businessplan mee te nemen, aldus Saimi-Roozeboom. “Wij kijken dan of zo’n plan voldoende potentie heeft om in de toekomst financieel rendement te halen. Ook kijken we naar de potentiële groei in werkgelegenheid. Verder kijken we of er ook ándere financiers zijn, of dat we deze gezamenlijk kunnen vinden. Een co-financier is voor ons een belangrijke voorwaarde.”

Werkgelegenheid
Werkgelegenheid is een belangrijk doel van het Fonds, aldus de Investment Manager. “De Drent is heel gelukkig met zijn woonomgeving, wat dat betreft staan we bovenin de landelijke lijstjes. Maar een provincie voor de lange termijn leefbaar houden, betekent ook dat er voor nieuwe generaties perspectief moet zijn. Daarom is het zo fijn te zien dat het Fonds de afgelopen jaren direct en indirect voor veel werkgelegenheid heeft gezorgd. We hebben uitgerekend dat het fonds tot en met 2019 voor meer dan 500 fte’s (volle arbeidsplaatsen, red.) heeft kunnen zorgen; nieuwe banen, óf banen die dankzij het fonds behouden konden blijven.”

De leningen of investeringen die het MKB Fonds Drenthe doet variëren tussen tienduizend en anderhalf miljoen euro. Financiering gebeurt meestal in de vorm van een achtergestelde lening en soms door het nemen van een minderheidsbelang, zo legt Saimi-Roozeboom uit.

Groeispurt
“De keuze daarin hangt af van vele factoren, maar je kunt het in strategische zin beschouwen als risicospreiding. Er zijn al prachtige voorbeelden van bedrijven die met onze steun een essentiële groeispurt konden maken en het gehele bedrag al konden aflossen. Maar het gaat soms ook wel eens mis; het blijft risicodragend kapitaal. Je probeert als fonds dan ook af en toe te participeren, zodat je tijdelijk kunt meeliften op het succes van een supersnelle groeier.”

Wanneer de seinen voor een bedrijf op groen staan moeten er ook nog ándere financiers gevonden worden. “We financieren nooit alleen”, aldus Saimi-Roozeboom. “Maar wanneer wij instappen, kan dat wel andere financiers, zoals banken, private investeerders, of zelfs crowdfunding over de streep trekken. Drentse bedrijven die goede ideeën hebben en de financiering niet rond krijgen, doen er dus verstandig aan om snel met ons te gaan praten.”

Een mooi voorbeeld van een bedrijf waar met een financiering van het Fonds werkgelegenheid behouden kon worden, is woonzorgcentrum Lubbelinkhof in Odoorn, waar het lustrum van het MKB Fonds Drenthe afgelopen dinsdag met een rondleiding en een feestelijke netwerkbijeenkomst werd gevierd. Gedeputeerde provincie Drenthe Henk Brink: “Eind 2015 moest hotel Lubbelinkhof helaas de deuren sluiten. Daar is nu een prachtig woonzorgcentrum voor begeleid wonen gerealiseerd. Heel fijn voor de bewoners, die een prachtplek hebben, maar ook goed voor de werkgelegenheid in Zuidoost Drenthe. Een goed voorbeeld van samen op weg naar een sterke regio.”

Voor een overzicht van alle bedrijven waarin het MKB Fonds Drenthe tot nu toe investeerde: kijk op de pagina met voorbeelden.

Doe de financieringscheck